برای دانلود همه وژن ها به ادامه مطلب بروید

 با توجه به الگوریم جدید اواکس لایو چت .اواکس دیگر از نخسه های قدیمی خود پشتیبانی نمیکند   نخسه جدید 2.2.0که همین زودی در سایت اواکس قرار گرفت را برای دانلود اماده کرده ام که شما دوستداران اواکس هم چنان به چت کردن با دوستان خود بپردازید


v 2.1.7 - (test version),|Download jad, jar

 
v 2.1.0 - 26 Mar, 2010,|Download jad, jar
for BlackBerry: jad, cod, cod-1
for Android phones apk , >>need in j2me runner, switch ON turbo if you dont see menu details, set HTTP connection in settings

v 2.0.0 - 01 Feb, 2010,|Download jad, jar

v 1.9.2 - 05 Sep, 2009,|Download jad, jar

v 1.9.1 - 29 Aug, 2009,|Download jad, jar
v 1.0.5 - 20 Jan, 2007,|Download jad, jar

Upload By Mr.Pursen


v 2.1.7 - (test version),|Download jad, jar

 
v 2.1.0 - 26 Mar, 2010,|Download jad, jar
for BlackBerry: jad, cod, cod-1
for Android phones apk , >>need in j2me runner, switch ON turbo if you dont see menu details, set HTTP connection in settings

v 2.0.0 - 01 Feb, 2010,|Download jad, jar

v 1.9.2 - 05 Sep, 2009,|Download jad, jar

v 1.9.1 - 29 Aug, 2009,|Download jad, jar
v 1.0.5 - 20 Jan, 2007,|Download jad, jar

Upload By Mr.Pursen

v 2.1.7 - (test version),|Download jad, jar

 
v 2.1.0 - 26 Mar, 2010,|Download jad, jar
for BlackBerry: jad, cod, cod-1
for Android phones apk , >>need in j2me runner, switch ON turbo if you dont see menu details, set HTTP connection in settings

v 2.0.0 - 01 Feb, 2010,|Download jad, jar

v 1.9.2 - 05 Sep, 2009,|Download jad, jar

v 1.9.1 - 29 Aug, 2009,|Download jad, jar
v 1.0.5 - 20 Jan, 2007,|Download jad, jar

Upload By Mr.Pursen


v 2.1.7 - (test version),|Download jad, jar

 
v 2.1.0 - 26 Mar, 2010,|Download jad, jar
for BlackBerry: jad, cod, cod-1
for Android phones apk , >>need in j2me runner, switch ON turbo if you dont see menu details, set HTTP connection in settings

v 2.0.0 - 01 Feb, 2010,|Download jad, jar

v 1.9.2 - 05 Sep, 2009,|Download jad, jar

v 1.9.1 - 29 Aug, 2009,|Download jad, jar
v 1.0.5 - 20 Jan, 2007,|Download jad, jar


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,